สถิตินำเข้ารายเดือน ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


สถิติการนำเข้าสัตว์น้ำ (รายเดือน) 


การนำเข้าประจำเดือนมิถุนายน 2564 


การนำเข้าประจำเดือนพฤษภาคม 2564 


การนำเข้าประจำเดือนเมษายน 2564 


การนำเข้าประจำเดือนมีนาคม 2564 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 24 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูนย...  184   ผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565   161  ผลการปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาฝึกงานเพื่อพร้อมเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อไป   158  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    149  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   148  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    135  สรุปยอดการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ ปีการประมง 2565-2566   135  รายงานการแจ้งเข้าออก ศบป. สงขลา   133  วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูน...  130  ผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565   126