สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564.. 

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref83063

  ผู้ชม: 16 ครั้ง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564..

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref82979

  ผู้ชม: 13 ครั้ง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564..

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref82977

  ผู้ชม: 12 ครั้ง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564..

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref82976

  ผู้ชม: 16 ครั้ง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564..

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref82972

  ผู้ชม: 13 ครั้ง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบ และกำหนดวัน เวลาในการประ... (594)   ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนการสอบประเมินความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ ... (345)  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนั... (302)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำข... (257)  กิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม... (245)  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงและประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่... (191)  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะแ... (186)  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/25... (178)  ประชุมชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประส... (164)  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ขอเลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะแ... (151)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000