2.1 เปิดเผยงบทดลอง สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564.. 

2.1 เปิดเผยงบทดลอง สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref85028

  ผู้ชม: 10 ครั้ง


2.1 เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref83760

  ผู้ชม: 12 ครั้ง


2.1 เปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref82492

  ผู้ชม: 21 ครั้ง


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref81468

  ผู้ชม: 28 ครั้ง


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref79832

  ผู้ชม: 40 ครั้ง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบ และกำหนดวัน เวลาในการประ... (594)   ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนการสอบประเมินความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ ... (344)  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนั... (302)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำข... (256)  กิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม... (244)  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงและประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่... (191)  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะแ... (186)  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/25... (178)  ประชุมชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประส... (164)  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ขอเลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะแ... (151)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000