แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

นายไพรัตน์ วงษ์วิลา พนักงานผู้ช่วยประมง ..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69316

  ผู้ชม: 48 ครั้ง


นายสมคิด มโนการ พนักงานผู้ช่วยประมง ..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69315

  ผู้ชม: 41 ครั้ง


นายบันดล เหล็กดีเศษ พนักงานผู้ช่วยประมง ..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69314

  ผู้ชม: 39 ครั้ง


นายคำใหล หล้าธรรม พนักงานผู้ช่วยประมง ..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69313

  ผู้ชม: 38 ครั้ง


นายสิทธิศักดิ์ ศรีนอก พนักงานผู้ช่วยประมง..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69312

  ผู้ชม: 36 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ