แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

นายสันทนงค์ นามเหลา พนักงานผู้ช่วยประมง..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69310

  ผู้ชม: 43 ครั้ง


นายสุรพงษ์ ปราบภัย พนักงานผู้ช่วยประมง..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69309

  ผู้ชม: 41 ครั้ง


นายประดิษฐ ส่งสุข พนักงานผู้ช่วยประมง..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69308

  ผู้ชม: 41 ครั้ง


นางจันทร์เพ็ญ ทิพย์อักษร พนักงานผู้ช่วยประมง..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69307

  ผู้ชม: 37 ครั้ง


นายคำรณ ดวงมาลา พนักงานผู้ช่วยประมง..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69306

  ผู้ชม: 40 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ