แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

นางสุรัตยา วรรณวงษ์ ..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref78347

  ผู้ชม: 15 ครั้ง


นายวานิช ศรีวิชัย นักวิชาการประมง..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69320

  ผู้ชม: 49 ครั้ง


นายสิทธิพงศ์ เย็นศิริ นักวิชาการประมง..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69319

  ผู้ชม: 43 ครั้ง


นางสาวติญากรณ์ กาแก้ว นักวิชาการประมง..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69318

  ผู้ชม: 49 ครั้ง


นางนัฐภาภรณ์ ดวงสมร พนักงานผู้ช่วยประมง ..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69317

  ผู้ชม: 41 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ