แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ข้าราชการ รอบประเมินที่2/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ


นางสมพร โกศล นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ข้าราชการ รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69299

  ผู้ชม: 42 ครั้ง


นายเฉลิมชัย โมกศิริ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ข้าราชการ รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69298

  ผู้ชม: 52 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ