แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ(ภูสิงห์) รอบประเมินที่2/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

นายทรงศิลป์ พงษ์ศิริจันทร์ นักวิชาการประมง..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ(ภูสิงห์) รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69327

  ผู้ชม: 45 ครั้ง


นายชัยมงคล สมศิริ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ(ภูสิงห์) รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69326

  ผู้ชม: 40 ครั้ง


นายอำนวย ตะเคียนเกลี้ยง เจ้าพนักงานประมง..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ(ภูสิงห์) รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69325

  ผู้ชม: 46 ครั้ง


นายณรงศักดิ์ ศรีเมือง พนักงานผู้ช่วยประมง..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ(ภูสิงห์) รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69324

  ผู้ชม: 40 ครั้ง


นายสุภาพ หนองข่า พนักงานผู้ช่วยประมง..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์พนักงานราชการ(ภูสิงห์) รอบประเมินที่2/2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69323

  ผู้ชม: 44 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ