รวมรายชื่อฟาร์มเกษตรกรทุกปี ที่ได้รับการรับรองฯ  กลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล

รายชื่อเกษตรกร ที่ได้การรับรองฯ ปี 2563..

รวมรายชื่อฟาร์มเกษตรกรทุกปี ที่ได้รับการรับรองฯ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref61484

  ผู้ชม: 54 ครั้ง


รายชื่อเกษตรกร ที่ได้การรับรองฯ ปี 2562..

รวมรายชื่อฟาร์มเกษตรกรทุกปี ที่ได้รับการรับรองฯ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref61483

  ผู้ชม: 40 ครั้ง


รายชื่อเกษตรกร ที่ได้การรับรองฯ ปี 2561..

รวมรายชื่อฟาร์มเกษตรกรทุกปี ที่ได้รับการรับรองฯ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref51099

  ผู้ชม: 61 ครั้ง


รายชื่อเกษตรกร ที่ได้การรับรองฯ ปี 2560..

รวมรายชื่อฟาร์มเกษตรกรทุกปี ที่ได้รับการรับรองฯ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref51098

  ผู้ชม: 35 ครั้ง


รายชื่อเกษตรกร ที่ได้การรับรองฯ ปี 2559..

รวมรายชื่อฟาร์มเกษตรกรทุกปี ที่ได้รับการรับรองฯ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref51097

  ผู้ชม: 35 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • checklist หน่วยผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง.. (720)  รายชื่อฟาร์มเกษตรกรที่เข้าตรวจติดตาม.. (715) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (696) ผู้บริหารกอง.. (673) 13 พันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์เพื่อเกษตรกรไทย.. (197) สัตว์น้ำที่กลุ่มฯ ศึกษาและวิจัย.. (195) ดีเอ็นเอ.. (179) ปลานิลจิตรลดา ๓ และ ๔.. (164) กลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล.. (161) กลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล.. (161) กพม... (151) เข้าร่วมอบรมหัวข้อ“Seminar on Fishery and Aquaculture Adaptibility to Climate Change for Thailand” ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเท.. (126) คู่มือตรวจรับรองมาตรฐานหน่วยผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์.. (105) วันสถาปนากรมประมงครบรอบ 93 ปี.. (104) E-Saraban.. (100) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการตามมาตรการ การลดและแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของกรมประมง ประจำปี 2563 (6 ก.พ. 63).. (98) กรมประมงได้จัดงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563 .. (96) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. (94) ราคาน้ำมัน.. (86) GIN Conference.. (85)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ  39 หมู่ 1  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120