หลักฐานการแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี


ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 


ประจำเดือนมิถุนายน 2563 


ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 


ประจำเดือนเมษายน 2563 


ประจำเดิอนมีนาคม 2563 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายชื่่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการการ...  188   ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ ...  129  เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี บูรณาการตรวจร่วมกับหน่...  113  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในก...  61  ประชุมเจ้าหน้าที่กองตรวจการประมงและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2565   58  ประชาสัมพันธ์มอบเอกสารประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาสัตว์น้ำจืดมีไ...  54  เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร...  52  แบรนเนอร์   35  ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช...  26  แบรนเนอร์   26