ผลคุณภาพแหลงน้ำธรรมชาติปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต3 (สุราษฎร์ธานี)

ผลการวิเคราะห์แหล่งน้ำธรรมชาติ พฤศจิกายน 2562..

ผลคุณภาพแหลงน้ำธรรมชาติปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref44915

  ผู้ชม: 2 ครั้ง


ผลการวิเคราะห์แหล่งน้ำธรรมชาติ เดือนตุลาคม 2562..

ผลคุณภาพแหลงน้ำธรรมชาติปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref44061

  ผู้ชม: 6 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติของศูนย์ฯ.. (622)  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี).. (435) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (314) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (303) ส่งมอบพันธุ์ลูกปูทะเลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่.. (258) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการป.. (224) ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562.. (185) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (183) บุคลากร.. (176) Top.. (173) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งแชบ๊วย).. (158) ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)ค่ะ.. (154) ผอ.นิคม ละอองศิริวงค์ และคณะ จาก ศพช. นราธิวาส ให้คำแนะนำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (141) คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน.. (135) POPUP.. (134) Big Cleaning Day 2nd.. (128) หน้าปกในหลวงพระราชินี.. (117) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่.. (117) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (113) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (104)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต3 (สุราษฎร์ธานี)

     97/1 หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160