ผลคุณภาพแหลงน้ำธรรมชาติปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต3 (สุราษฎร์ธานี)ผลวิเคราะห์แหล่งน้ำธรรมชาติ พฤษภาคม 63..

ผลคุณภาพแหลงน้ำธรรมชาติปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref56896

  ผู้ชม: 9 ครั้ง


ผลการวิเคราะห์แหล่งน้ำธรรมชาติ เมษายน 2563..

ผลคุณภาพแหลงน้ำธรรมชาติปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref55255

  ผู้ชม: 11 ครั้ง


ผลการวิเคราะห์แหล่งน้ำธรรมชาติ เดือนมีนาคม 2563..

ผลคุณภาพแหลงน้ำธรรมชาติปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref52143

  ผู้ชม: 12 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์.. (595)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (501) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) ปีงบประมาณ 2563.. (452) กิจกรรมการปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาวตามมาตรการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ.. (444) กีฬาประมงสัมพันธ์ ซี่ซั่น 2 ปี 2563.. (344) กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวในบ่อดิน.. (319) ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)ค่ะ.. (281) บุคลากร.. (260) หน้าปกในหลวงพระราชินี.. (250) Surat coastal.. (249) การจดแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม) .. (230) คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน.. (228) EURASTiP มั่นใจใน “อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย” กรมประมง…วอนผู้บริโภคอย่าเชื่อข่าวลวง.. (206) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (204) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (187) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน.. (180) คู่มือประชาชนปรับลดระยะเวลากระบวนงาน การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์.. (179) พิธีปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (175) ประกาศ การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำตรวจสารตกค้าง ประจำปีงบประมาณ 2563.. (170) รับสมัครเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ Young Smart Farmer.. (160)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต3 (สุราษฎร์ธานี)

     97/1 หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160