สัตว์น้ำมาตรา 65 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

สัตว์น้ำมาตรา 65..

สัตว์น้ำมาตรา 65

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref79188

  ผู้ชม: 51 ครั้ง


  •  Hits 10 อันดับ
  • กุ้งก้ามกรามตัวผู้ท้อง!!!นักวิจัยมหิดลเจ๋ง...แปลงเพศกุ้ง.. (2,106)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.. (1,853) ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี.. (1,376) กาฬสินธุ์เลี้ยงกุ้งวิธีใหม่ไซซ์ใหญ่โตเร็ว.. (1,303) กลุ่มวิจัยฯ.. (1,289) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. (1,214) เลี้ยงปลาเม็งขาย รายได้งาม.. (1,181) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง.. (1,168) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564.. (1,137) เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน ประมงแนะวิธีฝ่าแล้ง.. (896)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900