ดาวน์โหลดเอกสาร กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
แผนงานปี2562..

ดาวน์โหลดเอกสาร

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref27219

  ผู้ชม: 188 ครั้ง


แผนแม่บท พศ.60-64..

ดาวน์โหลดเอกสาร

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref27217

  ผู้ชม: 200 ครั้ง


  •  Hits 10 อันดับ
  • กุ้งก้ามกรามตัวผู้ท้อง!!!นักวิจัยมหิดลเจ๋ง...แปลงเพศกุ้ง.. (2,130)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.. (1,864) ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี.. (1,382) กาฬสินธุ์เลี้ยงกุ้งวิธีใหม่ไซซ์ใหญ่โตเร็ว.. (1,309) กลุ่มวิจัยฯ.. (1,292) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. (1,231) เลี้ยงปลาเม็งขาย รายได้งาม.. (1,196) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง.. (1,173) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564.. (1,140) เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน ประมงแนะวิธีฝ่าแล้ง.. (903)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900