ข่าวรับสมัครพนักงาน ของศูนย์ฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


พนักงานผู้ช่วยประมง 1 ตำแหน่ง 


เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง รายชื่อผู้ผ่านการสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ตำแหน่ง รายชื่อผู้ผ่านการสอบ 


นักวิชาการประมง 1 ตำแหน่ง 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!