งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (มิ.ย.65)4 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (มิ.ย.65)3 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (มิ.ย.65)2 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (มิ.ย.65)1 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (พ.ค.65)4 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!