โครงการจังหวัดเพชรบุรี (งบฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2564) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

"ศาสตร์ปันสุข สร้างเด็กจบใหม่ ช่วงโควิด-19" ..

โครงการจังหวัดเพชรบุรี (งบฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2564)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref75057

  ผู้ชม: 3 ครั้ง


โครงการจังหวัดเพชรบุรี (งบฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2564)-FILE5..

โครงการจังหวัดเพชรบุรี (งบฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2564)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref58762

  ผู้ชม: 94 ครั้ง


โครงการจังหวัดเพชรบุรี (งบฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2564)-FILE4..

โครงการจังหวัดเพชรบุรี (งบฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2564)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref58761

  ผู้ชม: 507 ครั้ง


โครงการจังหวัดเพชรบุรี (งบฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2564)-FILE3..

โครงการจังหวัดเพชรบุรี (งบฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2564)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref58760

  ผู้ชม: 90 ครั้ง


โครงการจังหวัดเพชรบุรี (งบฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2564)-FILE2..

โครงการจังหวัดเพชรบุรี (งบฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2564)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref58759

  ผู้ชม: 44 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ.. (3,373)  ยินดีต้อนรับ.. (2,661) แผนที่ ศพก.เพชรบุรี.. (2,038) ศพก.เพชรบุรี ยินดีต้อนรับ.. (1,396) ปลาพระราชทาน.. (1,233) ติดต่อเรา.. (949) บอกเล่า...ข่าวหน่วยงาน.. (820) ผู้บริหาร ศพก.เพชรบุรี.. (643) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศพก.เพชรบุรี.. (638) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ.. (630) การตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ศูนย์ฯ กาญจนบุรี.. (589) การตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ศูนย์ฯ สระแก้ว.. (586) ประกาศกรมประมง รับโอนข้าราชการ.. (577) บอกเล่า...ข่าว ศพก. เพชรบุรี 9/2563.. (518) วิจัยปูม้า.. (515) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10.. (510) งานตรวจรับรองฟาร์มฯ ๒๕๖๓ .. (470) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และจ้างปรับปรุงคันดินกั้นน้ำ.. (451) เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภํณฑ์.. (412) หน้าหลัก ศพก.เพชรบุรี.. (399)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐