รายงานงบทดลอง ศพก.พบ. ๒๕๖๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563..

รายงานงบทดลอง ศพก.พบ. ๒๕๖๓

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref68537

  ผู้ชม: 25 ครั้ง


งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 63..

รายงานงบทดลอง ศพก.พบ. ๒๕๖๓

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref66686

  ผู้ชม: 27 ครั้ง


งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563..

รายงานงบทดลอง ศพก.พบ. ๒๕๖๓

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref65244

  ผู้ชม: 36 ครั้ง


งบทดลอง กันยายน ๒๕๖๓..

รายงานงบทดลอง ศพก.พบ. ๒๕๖๓

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref63663

  ผู้ชม: 35 ครั้ง


งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563..

รายงานงบทดลอง ศพก.พบ. ๒๕๖๓

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref62674

  ผู้ชม: 44 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ.. (3,373)  ยินดีต้อนรับ.. (2,661) แผนที่ ศพก.เพชรบุรี.. (2,038) ศพก.เพชรบุรี ยินดีต้อนรับ.. (1,396) ปลาพระราชทาน.. (1,233) ติดต่อเรา.. (949) บอกเล่า...ข่าวหน่วยงาน.. (820) ผู้บริหาร ศพก.เพชรบุรี.. (643) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศพก.เพชรบุรี.. (638) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ.. (630) การตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ศูนย์ฯ กาญจนบุรี.. (589) การตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ศูนย์ฯ สระแก้ว.. (586) ประกาศกรมประมง รับโอนข้าราชการ.. (577) บอกเล่า...ข่าว ศพก. เพชรบุรี 9/2563.. (518) วิจัยปูม้า.. (515) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10.. (510) งานตรวจรับรองฟาร์มฯ ๒๕๖๓ .. (470) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และจ้างปรับปรุงคันดินกั้นน้ำ.. (451) เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภํณฑ์.. (412) หน้าหลัก ศพก.เพชรบุรี.. (399)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐