บอกเล่า... ข่าว ศพก. เพชรบุรี ๒๕๖๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

บอกเล่า..ข่าว ศพก. เพชรบุรี 9-2563-FILE2..

บอกเล่า... ข่าว ศพก. เพชรบุรี ๒๕๖๓

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref53092

  ผู้ชม: 61 ครั้ง


บอกเล่า..ข่าว ศพก. เพชรบุรี 9-2563..

บอกเล่า... ข่าว ศพก. เพชรบุรี ๒๕๖๓

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref53091

  ผู้ชม: 8 ครั้ง


บอกเล่า..ข่าว ศพก. เพชรบุรี 8-2563-FILE2..

บอกเล่า... ข่าว ศพก. เพชรบุรี ๒๕๖๓

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref52184

  ผู้ชม: 59 ครั้ง


บอกเล่า..ข่าว ศพก. เพชรบุรี 8-2563..

บอกเล่า... ข่าว ศพก. เพชรบุรี ๒๕๖๓

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref52183

  ผู้ชม: 61 ครั้ง


บอกเล่า..ข่าว ศพก. เพชรบุรี 6-2563..

บอกเล่า... ข่าว ศพก. เพชรบุรี ๒๕๖๓

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref49977

  ผู้ชม: 56 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ.. (3,353)  ยินดีต้อนรับ.. (2,656) แผนที่ ศพก.เพชรบุรี.. (2,030) ศพก.เพชรบุรี ยินดีต้อนรับ.. (1,390) ปลาพระราชทาน.. (1,233) ติดต่อเรา.. (947) บอกเล่า...ข่าวหน่วยงาน.. (817) ผู้บริหาร ศพก.เพชรบุรี.. (642) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศพก.เพชรบุรี.. (636) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ.. (630) การตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ศูนย์ฯ กาญจนบุรี.. (587) การตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ศูนย์ฯ สระแก้ว.. (583) ประกาศกรมประมง รับโอนข้าราชการ.. (576) บอกเล่า...ข่าว ศพก. เพชรบุรี 9/2563.. (516) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10.. (502) วิจัยปูม้า.. (500) งานตรวจรับรองฟาร์มฯ ๒๕๖๓ .. (466) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และจ้างปรับปรุงคันดินกั้นน้ำ.. (446) เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภํณฑ์.. (412) หน้าหลัก ศพก.เพชรบุรี.. (399)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐