ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.๐๗) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


แบบ ปปช.7 (วัสดุการเกษตร ไข่อาร์ทีเมีย) 


จัดซื้อวัสดุการเกษตร(ไข่อาร์ทีเมีย ๑๐ โหล) 


19 ม.ค. 61 วัสดุการเกษตรอาหารปลา 5 รายการ 


19 ม.ค. 61 ถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร 50 ใบ 


16 ม.ค. 61 จ้างเหมาเย็บผ้าใบ 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์    200   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงา...  134  ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข...  122  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ร่วมกั...  108   เข้าร่วมประชุม “การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร”    104  ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 เมษา 65   102  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีข้างจวนผู้ว่าฯ ตำบลคลองกระแ...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕    89  บอกเล่า...ข่าวกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๕   87  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถ...  84