ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.๐๗) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

แบบ ปปช.7 (วัสดุการเกษตร ไข่อาร์ทีเมีย)..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.๐๗)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref26047

  ผู้ชม: 40 ครั้ง


จัดซื้อวัสดุการเกษตร(ไข่อาร์ทีเมีย ๑๐ โหล)..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.๐๗)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref14594

  ผู้ชม: 94 ครั้ง


19 ม.ค. 61 วัสดุการเกษตรอาหารปลา 5 รายการ..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.๐๗)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref13968

  ผู้ชม: 334 ครั้ง


19 ม.ค. 61 ถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร 50 ใบ..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.๐๗)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref13967

  ผู้ชม: 55 ครั้ง


16 ม.ค. 61 จ้างเหมาเย็บผ้าใบ..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.๐๗)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref13952

  ผู้ชม: 47 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ.. (3,352)  ยินดีต้อนรับ.. (2,653) แผนที่ ศพก.เพชรบุรี.. (2,029) ศพก.เพชรบุรี ยินดีต้อนรับ.. (1,389) ปลาพระราชทาน.. (1,229) ติดต่อเรา.. (946) บอกเล่า...ข่าวหน่วยงาน.. (815) ผู้บริหาร ศพก.เพชรบุรี.. (641) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศพก.เพชรบุรี.. (635) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ.. (630) การตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ศูนย์ฯ กาญจนบุรี.. (587) การตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ศูนย์ฯ สระแก้ว.. (583) ประกาศกรมประมง รับโอนข้าราชการ.. (576) บอกเล่า...ข่าว ศพก. เพชรบุรี 9/2563.. (516) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10.. (500) วิจัยปูม้า.. (497) งานตรวจรับรองฟาร์มฯ ๒๕๖๓ .. (465) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และจ้างปรับปรุงคันดินกั้นน้ำ.. (442) เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภํณฑ์.. (407) หน้าหลัก ศพก.เพชรบุรี.. (399)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐