ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.๐๗) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


แบบ ปปช.7 (วัสดุการเกษตร ไข่อาร์ทีเมีย) 


จัดซื้อวัสดุการเกษตร(ไข่อาร์ทีเมีย ๑๐ โหล) 


19 ม.ค. 61 วัสดุการเกษตรอาหารปลา 5 รายการ 


19 ม.ค. 61 ถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร 50 ใบ 


16 ม.ค. 61 จ้างเหมาเย็บผ้าใบ 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์    110   ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 เมษา 65   59  ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข...  58   เข้าร่วมประชุม “การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร”    57  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕    48  บอกเล่า...ข่าวกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๕   48  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงา...  43  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานราชการ   41  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   36   จัดนิทรรศการ บรรยายให้ความรู้แก่น้องนักเรียนฯ ร่วมกับหน่วยงานประมงในพื้นที่ ณ ธ...  29