ข่าวของหน่วยงาน สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (2,939)  เอกสารวิชาการ.. (1,084) ข่าวการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,061) คุณภาพน้ำแนวชายฝั่งทะเล.. (1,044) สถานการณ์โรค .. (1,035) คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ).. (926) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (917) รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน).. (818) ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง.. (806) สาระนารู้ด้านประมง.. (793) เข้าตรวจเยี่ยมบ่อธรรมชาติของเกษตรกรอินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ.. (600) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (449) จัดการประชุมเพื่่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (435) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .. (386) แบนเนอร์สถานีฯ.. (383) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (354) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (335) ประวัติหน่วยงาน.. (308) โครงสร้างหน่วยงาน.. (287) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (262)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

     สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000