ข่าวของหน่วยงาน สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (845)  คุณภาพน้ำแนวชายฝั่งทะเล.. (840) สถานการณ์โรค .. (817) เอกสารวิชาการ.. (771) คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ).. (735) ข่าวรับสมัครงาน.. (709) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (667) รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน).. (619) ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง.. (601) สาระนารู้ด้านประมง.. (567) เข้าตรวจเยี่ยมบ่อธรรมชาติของเกษตรกรอินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ.. (402) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (337) จัดการประชุมเพื่่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (335) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .. (288) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (251) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (236) ประวัติหน่วยงาน.. (205) โครงสร้างหน่วยงาน.. (197) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (185) สารสนเทศภายในกรมประมง.. (137)

    Copyright © 2016-2019 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

     สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000