ข่าวของหน่วยงาน สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (2,106)  ข่าวการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (984) คุณภาพน้ำแนวชายฝั่งทะเล.. (963) เอกสารวิชาการ.. (953) สถานการณ์โรค .. (939) คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ).. (858) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (839) ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง.. (741) รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน).. (733) สาระนารู้ด้านประมง.. (700) เข้าตรวจเยี่ยมบ่อธรรมชาติของเกษตรกรอินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ.. (543) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (412) จัดการประชุมเพื่่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (393) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .. (357) แบนเนอร์สถานีฯ.. (314) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (301) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (288) ประวัติหน่วยงาน.. (253) โครงสร้างหน่วยงาน.. (244) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (220)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

     สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000