ตัวชี้วัดรายบุคคลปี 2564/1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

นางสาววิริยา บัวหลวง..

ตัวชี้วัดรายบุคคลปี 2564/1

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69113

  ผู้ชม: 30 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000