ตัวชี้วัดรายบุคคลปี 2564/1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์..

ตัวชี้วัดรายบุคคลปี 2564/1

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69118

  ผู้ชม: 41 ครั้ง


นางชไมพร แก้วศรีทอง..

ตัวชี้วัดรายบุคคลปี 2564/1

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69117

  ผู้ชม: 48 ครั้ง


นางจินตนา มหาสวัสดิ์..

ตัวชี้วัดรายบุคคลปี 2564/1

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69116

  ผู้ชม: 30 ครั้ง


นายสิรินทร์สันต์ วัฒนาสันติกุล..

ตัวชี้วัดรายบุคคลปี 2564/1

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69115

  ผู้ชม: 34 ครั้ง


นางจุรีรัตน์ หนูขาว..

ตัวชี้วัดรายบุคคลปี 2564/1

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69114

  ผู้ชม: 32 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000