รายงานสขร.1 ปี 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

แบบสขร. เดือนกันยายน 2563..

รายงานสขร.1 ปี 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref66220

  ผู้ชม: 52 ครั้ง


แบบสขรเดือนสิงหาคม 2563..

รายงานสขร.1 ปี 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref66219

  ผู้ชม: 48 ครั้ง


แบบสขร.1 เดือนกรกฎาคม 2563..

รายงานสขร.1 ปี 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref66217

  ผู้ชม: 45 ครั้ง


แบบสขร.1 เดือนมิถุนายน 2563..

รายงานสขร.1 ปี 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref66214

  ผู้ชม: 51 ครั้ง


สขร.1 พฤษภาคม 2563..

รายงานสขร.1 ปี 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref57899

  ผู้ชม: 125 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000