รายงานงบทดลองฯ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ประจำเดือน ก.ย.62..

รายงานงบทดลองฯ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref42441

  ผู้ชม: 80 ครั้ง


ประจำเดือน ส.ค.62..

รายงานงบทดลองฯ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref41542

  ผู้ชม: 75 ครั้ง


ประจำเดือน ม.ค.62..

รายงานงบทดลองฯ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref29576

  ผู้ชม: 66 ครั้ง


ประจำเดือน ธ.ค.61..

รายงานงบทดลองฯ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref28396

  ผู้ชม: 92 ครั้ง


ประจำเดือน ก.ค. 61..

รายงานงบทดลองฯ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref21808

  ผู้ชม: 112 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000