ผลการดำเนินงานหน่วยงานกรมประมง เขต 15 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน..

ผลการดำเนินงานหน่วยงานกรมประมง เขต 15

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref316

  ผู้ชม: 11 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน..

ผลการดำเนินงานหน่วยงานกรมประมง เขต 15

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref315

  ผู้ชม: 13 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน..

ผลการดำเนินงานหน่วยงานกรมประมง เขต 15

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref314

  ผู้ชม: 14 ครั้ง


สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่..

ผลการดำเนินงานหน่วยงานกรมประมง เขต 15

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref313

  ผู้ชม: 6 ครั้ง


ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคเหนือตอนบน ลำปาง..

ผลการดำเนินงานหน่วยงานกรมประมง เขต 15

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref312

  ผู้ชม: 21 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

 103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000