ผลการดำเนินงานหน่วยงานกรมประมง เขต 15 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน..

ผลการดำเนินงานหน่วยงานกรมประมง เขต 15

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref316

  ผู้ชม: 7 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน..

ผลการดำเนินงานหน่วยงานกรมประมง เขต 15

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref315

  ผู้ชม: 7 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน..

ผลการดำเนินงานหน่วยงานกรมประมง เขต 15

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref314

  ผู้ชม: 6 ครั้ง


สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่..

ผลการดำเนินงานหน่วยงานกรมประมง เขต 15

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref313

  ผู้ชม: 5 ครั้ง


ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคเหนือตอนบน ลำปาง..

ผลการดำเนินงานหน่วยงานกรมประมง เขต 15

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref312

  ผู้ชม: 8 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (25,323)  จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (8,766) แผนผัง.. (2,480) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (1,893) สิ่งที่ผู้ติดต่อขอซื้อพันธุ์สัตว์น้ำต้องทราบ.. (1,834) ปลากาดำ.. (1,524) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,446) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,362) ผังองค์กร.. (1,172) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,092) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,092) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,074) ประวัติ.. (1,005) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (974) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (915) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (882) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (828) Anti IUU Fishing.. (828) G-Chat.. (828) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (808)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000