รายงานคุณภาพน้ำปิง ปีงบประมาณ 2560-2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

คุณภาพน้ำ เดือน กุมภาพันธ์ 2562..

รายงานคุณภาพน้ำปิง ปีงบประมาณ 2560-2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35642

  ผู้ชม: 1,413 ครั้ง


คุณภาพน้ำ เดือน พฤษภาคม 2561..

รายงานคุณภาพน้ำปิง ปีงบประมาณ 2560-2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref21325

  ผู้ชม: 901 ครั้ง


คุณภาพน้ำ เดือนมีนาคม 2561..

รายงานคุณภาพน้ำปิง ปีงบประมาณ 2560-2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref18011

  ผู้ชม: 159 ครั้ง


คุณภาพน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ 2561..

รายงานคุณภาพน้ำปิง ปีงบประมาณ 2560-2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref18010

  ผู้ชม: 150 ครั้ง


รายงานคุณภาพน้ำ เดือนมกราคม 2561..

รายงานคุณภาพน้ำปิง ปีงบประมาณ 2560-2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref18009

  ผู้ชม: 102 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

 103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000