รายงานคุณภาพน้ำแม่วัง ลำปาง ปีงบประมาณ 2560-2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

รายงานคุณภาพน้ำ ไตรมาสที่ 2 ปี 2562..

รายงานคุณภาพน้ำแม่วัง ลำปาง ปีงบประมาณ 2560-2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35640

  ผู้ชม: 91 ครั้ง


รายงานคุณภาพน้ำ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562..

รายงานคุณภาพน้ำแม่วัง ลำปาง ปีงบประมาณ 2560-2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref30402

  ผู้ชม: 201 ครั้ง


คุณภาพน้ำ ปี 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 61)..

รายงานคุณภาพน้ำแม่วัง ลำปาง ปีงบประมาณ 2560-2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref25437

  ผู้ชม: 597 ครั้ง


คุณภาพน้ำ ปี 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 61)..

รายงานคุณภาพน้ำแม่วัง ลำปาง ปีงบประมาณ 2560-2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref21324

  ผู้ชม: 252 ครั้ง


รายงานคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ภาคผนวก)..

รายงานคุณภาพน้ำแม่วัง ลำปาง ปีงบประมาณ 2560-2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref18020

  ผู้ชม: 102 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

 103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000