สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


สรุป สขร.ประจำเดือนกันยายน 2565 


สรุป สขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2565 


สรุป สขร.ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 


สรุป สขร.ประจำเดือนมิถุนายน 2565 


สรุป สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 75 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   210   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   191  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเง...  170  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 73 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   167  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 80 ประจำเดือนสิงหาคม 2565   161  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 66 ประจำเดือนมิถุนายน 2565   153  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าห...  153  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 74 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   142  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 72 ประจำเดือนมิถุนายน 2565   134  ผลงานวิจัยภายใต้โครงการ AQUADAPT-Mekonk   133