สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


สรุป สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 


สรุป สขร.ประจำเดือนเมษายน 2565 


สรุป สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2565 


สรุป สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 


สรุป สขร.ประจำเดือนมกราคม 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 42 ประจำเดือนมีนาคม 2565   183   ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 07 ประจำเดือนมกราคม 2565   167  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 06 ประจำเดือนมกราคม 2565   152  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   150  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 05 ประจำเดือนมกราคม 2565   146  ทะเนียบผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   143  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 39 ประจำเดือนมีนาคม 2565   139  ประกาศ !!! กรมประมง เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือ ภัยแล้ง    130  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 23 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   126  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 08 ประจำเดือนมกราคม 2565   114