ตัวชี้วัดข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี ประจำปี2565 ครั้งที่ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


นางสาวเบญจลักษณ์ พลายโถ 


นายโกศล ขำแสง 


นายวนัส เชิดฉัน 


นายพิธเนตร์ อุทัศน์ 


นายชิงชัย วุฒิวงศ์วณิช 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 75 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   160   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   142  No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด   141  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 53 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   139  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 73 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   138  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 51 ประจำเดือนเมษายน 2565   136  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเง...  132  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 66 ประจำเดือนมิถุนายน 2565   130  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าห...  111  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 72 ประจำเดือนมิถุนายน 2565   102