ตัวชี้วัดบุคลากร ปี2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

นางสาวเบญจลักษณ์ พลายโถ ตัวชีัวัดครั้งที่ 1/2564..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref71306

  ผู้ชม: 27 ครั้ง


นายวนัส เชิดฉัน ตัวชีัวัดครั้งที่ 1/2564..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref71305

  ผู้ชม: 21 ครั้ง


นายพิธเนตร์ อุทัศน์ ตัวชีัวัดครั้งที่ 1/2564..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref71304

  ผู้ชม: 19 ครั้ง


นายชิงชัย วุฒิวงศ์วนิช ตัวชีัวัดครั้งที่ 1/2564..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref71303

  ผู้ชม: 20 ครั้ง


นางสาวนิรัชฎา ปานกุล ตัวชีัวัดครั้งที่ 1/2564..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref71302

  ผู้ชม: 20 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000