สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

สรุป สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2564..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref72466

  ผู้ชม: 7 ครั้ง


สรุป สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref72464

  ผู้ชม: 4 ครั้ง


สรุป สขร. ประจำเดือนมกราคม 2564..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69605

  ผู้ชม: 2 ครั้ง


สรุป สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2563..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69604

  ผู้ชม: 56 ครั้ง


สรุป สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69600

  ผู้ชม: 4 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000