ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000