สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

สรุป สขร ประจำเดือนตุลาคม 2563..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref65516

  ผู้ชม: 25 ครั้ง


สรุป สขร ประจำเดือนเมษายน 2563..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref63514

  ผู้ชม: 31 ครั้ง


สรุป สขร ประจำเดือนกันยายน 2563..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref63335

  ผู้ชม: 30 ครั้ง


สรุป สขร ประจำเดือนสิงหาคม 2563..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref62136

  ผู้ชม: 34 ครั้ง


สรุป สขร ประจำเดือนมิถุนายน 2563..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref58614

  ผู้ชม: 45 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000