ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


นางบานเย็น นวลศรี ตัวชี้วัดครั้งที่ 1/2565 นายสุขุม ปะทักขินัง ตัวชี้วัดครั้งที่ 1/2565 


นางนัยนา ทีฆะ รอบการประเมินที่ 1/2565   •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!