ตัวชี้วัดบุคลากรปี 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000