ตัวชี้วัดบุคลากรปี 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


นางนัยนา ทีฆะ รอบการประเมินที่ 2/2564 
นายสุขุม ปะทักขินัง ตัวชี้วัดครั้งที่ 1/2564 


นางนัยนา ทีฆะ ตัวชี้วัดครั้งที่ 1/2564 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!