ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2563

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref50024

  ผู้ชม: 70 ครั้ง


นางนัยนา ทีฆะ..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2563

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref50023

  ผู้ชม: 79 ครั้ง


นายสุขุม ปะทักขินัง..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2563

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref50022

  ผู้ชม: 68 ครั้ง


นางบานเย็น นวลศรี..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2563

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref48371

  ผู้ชม: 59 ครั้ง


นางสกาวรัตน์ สัตยวงศ์ทิพย์..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2563

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref48329

  ผู้ชม: 70 ครั้ง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000