ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


นางบานเย็น นวลศรี (ครั้งที่ 2/2563)..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref62036

  ผู้ชม: 46 ครั้ง


นายสุขุม ปะทักขินัง (ครั้งที่ 2/2563)..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref62035

  ผู้ชม: 43 ครั้ง


นางนัยนา ทีฆะ (ครั้งที่ 2/2563)..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref62033

  ผู้ชม: 48 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000