ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำเดือน กันยายน 2563..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref63547

  ผู้ชม: 37 ครั้ง


ประจำเดือนสิงหาคม 2563..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref62336

  ผู้ชม: 43 ครั้ง


ประจำเดือน กรกฎาคม 2563..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref60899

  ผู้ชม: 56 ครั้ง


ประจำเดือนมิถุนายน 2563..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref58853

  ผู้ชม: 58 ครั้ง


ประจำเดือน ตุลาคม 2562..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref58511

  ผู้ชม: 51 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000