ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำเดือน ธันวาคม 2561..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref28324

  ผู้ชม: 41 ครั้ง


ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref27241

  ผู้ชม: 46 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (15,106)  ประวัติของหน่วยงาน.. (3,311) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (1,356) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,153) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์แรก).. (881) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2560.. (810) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 (ปักษ์แรก).. (783) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ปักษ์แรก).. (650) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 กันยายน 2560.. (597) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561 (ปักษ์หลัง).. (596) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560.. (588) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 มีนาคม 2560.. (576) ภารกิจ อำนาจหน้าที่.. (563) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (550) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ พฤศจิกายน 2560 (ปักษ์หลัง).. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 15-31 ตุลาคม 2560.. (514) แบนเนอร์.. (484) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์แรก).. (477) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 เมษายน 2560.. (468) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ปักษ์แรก).. (455)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000