ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำเดือนกันยายน 2562..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref42179

  ผู้ชม: 66 ครั้ง


ประจำเดือนสิงหาคม 2562..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref40972

  ผู้ชม: 60 ครั้ง


ประจำเดือนตุลาคม 2561..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref36134

  ผู้ชม: 57 ครั้ง


ประจำเดือนพฤษภาคม 2562..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35690

  ผู้ชม: 62 ครั้ง


ประจำเดือน มกราคม 2562..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref30302

  ผู้ชม: 60 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000