ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำเดือนกันยายน 2562..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref42179

  ผู้ชม: 50 ครั้ง


ประจำเดือนสิงหาคม 2562..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref40972

  ผู้ชม: 47 ครั้ง


ประจำเดือนตุลาคม 2561..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref36134

  ผู้ชม: 45 ครั้ง


ประจำเดือนพฤษภาคม 2562..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35690

  ผู้ชม: 49 ครั้ง


ประจำเดือน มกราคม 2562..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref30302

  ผู้ชม: 47 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (16,333)  ประวัติของหน่วยงาน.. (3,454) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (1,409) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,190) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์แรก).. (936) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2560.. (839) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 (ปักษ์แรก).. (816) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ปักษ์แรก).. (689) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561 (ปักษ์หลัง).. (633) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 กันยายน 2560.. (615) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560.. (613) ภารกิจ อำนาจหน้าที่.. (605) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 มีนาคม 2560.. (601) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (589) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ พฤศจิกายน 2560 (ปักษ์หลัง).. (562) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 15-31 ตุลาคม 2560.. (531) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์แรก).. (513) แบนเนอร์.. (502) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 เมษายน 2560.. (489) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ปักษ์แรก).. (474)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000