ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำเดือนกันยายน 2562..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref42179

  ผู้ชม: 23 ครั้ง


ประจำเดือนสิงหาคม 2562..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref40972

  ผู้ชม: 26 ครั้ง


ประจำเดือนตุลาคม 2561..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref36134

  ผู้ชม: 20 ครั้ง


ประจำเดือนพฤษภาคม 2562..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35690

  ผู้ชม: 24 ครั้ง


ประจำเดือน มกราคม 2562..

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref30302

  ผู้ชม: 23 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (10,870)  ประวัติของหน่วยงาน.. (2,725) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (1,034) ปลาประจำหน่วยงาน.. (952) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2560.. (679) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 (ปักษ์แรก).. (593) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์แรก).. (536) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 กันยายน 2560.. (511) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560.. (499) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 มีนาคม 2560.. (461) ภารกิจ อำนาจหน้าที่.. (443) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ปักษ์แรก).. (438) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 15-31 ตุลาคม 2560.. (431) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ พฤศจิกายน 2560 (ปักษ์หลัง).. (421) แบนเนอร์.. (405) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (399) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 เมษายน 2560.. (373) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ปักษ์แรก).. (366) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561 (ปักษ์หลัง).. (365) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 มีนาคม 2560.. (360)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000