ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


นายสุขุม ปะทักขินัง (ครั้งที่ 2) 


นางสกาวรัตน์ สัตยวงศ์ทิพย์ (ครั้งที่ 2) 


นางบานเย็น นวลศรี (ครั้งที่ 2) 


นางนัยนา ทีฆะ (ครั้งที่ 2) 


นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ (ครั้งที่ 2) 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!