ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

นายสุขุม ปะทักขินัง (ครั้งที่ 2)..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2561

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref22469

  ผู้ชม: 109 ครั้ง



นางบานเย็น นวลศรี (ครั้งที่ 2)..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2561

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref22466

  ผู้ชม: 126 ครั้ง


นางนัยนา ทีฆะ (ครั้งที่ 2)..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2561

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref22464

  ผู้ชม: 127 ครั้ง


นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ (ครั้งที่ 2)..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2561

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref22387

  ผู้ชม: 134 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000