ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2560

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref9051

  ผู้ชม: 107 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000