รายงานประจำปี 2560-2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

รายงานประจำปี 2560-2563..

รายงานประจำปี 2560-2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref78944

  ผู้ชม: 21 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม 12 ม.2 ต.เทศบาลหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000