การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง 

 เผยเเพร่: 2020-02-13  |  อ่าน: 664 ครั้ง


จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง จังหวัดสกลนครนคร จำนวน 998 กระชัง 78 ราย ประกอบด้วย

อำเภอพรรณานิคม ได้รับอนุญาตปลานิลในกระชัง 28 ราย

อำเภออากาศอำนวย เลี้ยงปลานิลในกระชัง 26 ราย

อำเภอคำตากล้า เลี้ยงปลานิลในกระชัง 24 ราย