แปลงใหญ่ 


สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1 กลุ่ม เกษตรกร 87 ราย

เริ่มดำเนินการปี 2561 พื้นที่ 135.25 ไร่  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร