เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1)


เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


รายงานจำนวนผู้ประกอบการ จำนวนฟาร์มและเนื้อที่เลี้ยง ในจังหวัดสกลนคร