สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [2019-06-14 ] คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง [2019-06-13 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2019-06-12 ] มอบพันธุ์ปลากิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์อำเภอสว่างแดนดิน [2019-06-11 ] คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง [2019-06-11 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [2019-06-11 ] รายงานงบทดรองเดือนมิถุนายน 2561 [2018-07-13 ] รายงานงบทดรองเดือนพฤษภาคม 2561 [2018-07-13 ] รายงานงบทดรองเดือนเมษายน 2561 [2018-07-13 ] รายงานงบทดรองเดือนมีนาคม 2561 [2018-07-13 ] รายงานงบทดรองเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [2018-07-13 ] เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561 [2018-06-06 ] ราคากลางจัดงานเทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ [2018-06-01 ] มอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุก(zoning by agri-map) [2018-05-21 ] จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) ศพก.เต่างอย [2018-05-18 ] ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 [2018-04-19 ] งานเทศกาลกินปลาส้ม  [2018-04-10 ] จัดอบรมหลักสูตรกลาง ปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ [2018-03-29 ] ประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางลดต้นทุน [2018-03-24 ] อบรมโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่  [2018-03-21 ] กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ [2018-03-19 ] สำนักงานประมงจังหวัดสกลนค รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร[ [2018-03-17 ] มอบปัจจัยโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ และโครงการเกษตรสมบูรณ์ฯ [2018-03-08 ] ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา [2018-03-07 ] จัดทำแผนพัฒนารายแปลง โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ [2018-02-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดสกลนครจัดประชุมประะจำเดือนกุมภาพันธ์ [2018-02-15 ] ทำแผนความปลอดภัยทางชีวภาพฟาร์มปลาตะเพียน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  [2018-02-15 ] ประชุมติดตามงานโครงการแผนงานการตรวจราชการกระทรวงฯปี 2561 [2018-02-12 ] คัดเลือกเกษตรกรโครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ [2018-02-02 ] ผู้ตรวจราชการกรม เขต 11 ติดตามงาน [2018-02-01 ]

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 เผยเเพร่: 2018-02-01  |  อ่าน: 192 ครั้ง

 

สรุปรายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ตั้งแต่ ตุลาคม  2560 – กันยายน 2561) สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร