สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาววิชลงกรณฯ ประจำปี 2562 [2019-07-25 ] ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร 5 รายการ [2019-06-26 ] แผนจัดซื้อจัดจ้าง [2019-06-25 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [2019-06-25 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [2019-06-25 ] คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง [2019-06-19 ] สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [2019-06-14 ] คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง [2019-06-13 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2019-06-12 ] มอบพันธุ์ปลากิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์อำเภอสว่างแดนดิน [2019-06-11 ]

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 เผยเเพร่: 2019-06-11  |  อ่าน: 26 ครั้ง

 

สรุปรายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ตั้งแต่ ตุลาคม  2560 – กันยายน 2561) สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร