[2022-01-13] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 [2021-10-15] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 [2021-08-19] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 [2021-07-23] ราคากลางวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ [2021-04-23] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 [2020-05-13] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 [2019-10-22] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส [2019-04-02] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [2018-08-08] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ [2018-07-17] ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 6 รายการ อ่านทั้งหมด 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง