ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 6 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส [2019-10-22 ] ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพหนองหาร กิจกรรมขุดลอกปากร่องน้ำไหลเข้าสู่หนองหาร [2019-04-10 ] ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกปากร่องน้ำไหลเข้าสู่หนองหาร [2019-04-10 ] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1/2562 [2019-04-10 ] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [2019-04-02 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ [2018-08-08 ] ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 6 รายการ [2018-07-17 ] เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 6 รายการ [2018-07-17 ] ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [2018-07-11 ] ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ [2018-07-11 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 6 รายการ 

 เผยเเพร่: 2018-07-11  |  อ่าน: 226 ครั้ง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน  6  รายการ  ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี  2561 (ภาคการประมง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์